Đề nghị 40 tỉnh chi viện nhân lực y tế cho TP.HCM và phía Nam chống dịch

Bác sĩ BV Răng Hàm Mặt Trung ương tình nguyện chi viện cho TP.HCM chống dịch. Ảnh Hải Nguyễn
Bác sĩ BV Răng Hàm Mặt Trung ương tình nguyện chi viện cho TP.HCM chống dịch. Ảnh Hải Nguyễn
Bác sĩ BV Răng Hàm Mặt Trung ương tình nguyện chi viện cho TP.HCM chống dịch. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top