Đề cử ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội khoá XV

Ông Vương Đình Huệ được giới thiệu tái cử Chủ tịch Quốc hội khoá XV. Ảnh: Quốc hội
Ông Vương Đình Huệ được giới thiệu tái cử Chủ tịch Quốc hội khoá XV. Ảnh: Quốc hội
Ông Vương Đình Huệ được giới thiệu tái cử Chủ tịch Quốc hội khoá XV. Ảnh: Quốc hội
Lên top