Đề cử ông Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Nước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử ông Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu làm Chủ tịch Nước. Ảnh: Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử ông Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu làm Chủ tịch Nước. Ảnh: Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử ông Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu làm Chủ tịch Nước. Ảnh: Quốc hội
Lên top