Đề cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk để Quốc hội bầu làm Ủy viên Thường vụ Quốc hội

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường. Ảnh: Kim Bảo
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường. Ảnh: Kim Bảo
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường. Ảnh: Kim Bảo
Lên top