Đề án về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

TS Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Ảnh: UBKTTW
TS Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Ảnh: UBKTTW
TS Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Ảnh: UBKTTW
Lên top