Đề án Thành phố Phú Quốc đủ điều kiện trình cấp thẩm quyền xem xét

Một góc cảnh đẹp đảo Phú Quốc (Kiên Giang) nhìn từ trên cao. Ảnh: PV
Một góc cảnh đẹp đảo Phú Quốc (Kiên Giang) nhìn từ trên cao. Ảnh: PV
Một góc cảnh đẹp đảo Phú Quốc (Kiên Giang) nhìn từ trên cao. Ảnh: PV
Lên top