Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

ĐBSCL sẽ... thiếu nước