Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

ĐBSCL: Mực nước trên sông Hậu vượt báo động 2