ĐBQH tranh luận với Bộ trưởng Bộ NNPTNT: Vụ "cafe pin", "tiêu pin" tư lệnh ngành ở đâu?

Đại biểu QH đã đặt câu hỏi tư lệnh ngành ở đâu khi người nông dân lao đao vì vụ “cafe pin, tiêu pin”?
Đại biểu QH đã đặt câu hỏi tư lệnh ngành ở đâu khi người nông dân lao đao vì vụ “cafe pin, tiêu pin”?
Đại biểu QH đã đặt câu hỏi tư lệnh ngành ở đâu khi người nông dân lao đao vì vụ “cafe pin, tiêu pin”?
Lên top