ĐBQH: Thêm lực lượng an ninh trật tự cơ sở sẽ không có ngân sách để bố trí?

Các ĐBQH thảo luật về dự Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Ảnh TTBC
Các ĐBQH thảo luật về dự Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Ảnh TTBC
Các ĐBQH thảo luật về dự Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Ảnh TTBC
Lên top