ĐBQH nói về ô nhiễm: "5 phút mà không thở được là về thế giới bên kia"

Lên top