ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đánh giá về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đánh giá phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ là đạt.
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đánh giá phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ là đạt.
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đánh giá phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ là đạt.
Lên top