ĐBQH Lê Thanh Vân: Cần Luật An ninh kinh tế để xoá bỏ 7 nguy cơ đe doạ

Ông Lê Thanh Vân - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách. Ảnh Quochoi.vn
Ông Lê Thanh Vân - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách. Ảnh Quochoi.vn
Ông Lê Thanh Vân - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách. Ảnh Quochoi.vn
Lên top