ĐBQH: Không để tình trạng "đi lạc" vào hộ cận nghèo

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang. Ảnh quochoi.vn.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang. Ảnh quochoi.vn.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang. Ảnh quochoi.vn.
Lên top