ĐBQH đề xuất người làm quản lý nhà nước về giáo dục không được tham gia viết sách giáo khoa

Ông Lâm Đình Thắng phát biểu ý kiến về Luật giáo dục chiều nay 8.11. Ảnh: Thành Trung
Ông Lâm Đình Thắng phát biểu ý kiến về Luật giáo dục chiều nay 8.11. Ảnh: Thành Trung
Ông Lâm Đình Thắng phát biểu ý kiến về Luật giáo dục chiều nay 8.11. Ảnh: Thành Trung
Lên top