"ĐBQH chuyên trách chưa chắc có nguy cơ tham nhũng bằng anh địa chính cơ sở"

ĐB Ngọ Duy Hiểu cho rằng nên chọn nhóm đối tượng thay vì chọn lựa mở rộng hay thu hẹp phạm vi đối tượng trong dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Đức Thành
ĐB Ngọ Duy Hiểu cho rằng nên chọn nhóm đối tượng thay vì chọn lựa mở rộng hay thu hẹp phạm vi đối tượng trong dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Đức Thành