Dạy tiếng Nga, Trung Quốc, Nhật vào trường học: Đừng vì thành tích mà quên chất lượng