Đẩy nhanh xét nghiệm, dập dịch dứt điểm không để "dây dưa, kéo dài"

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Phú Yên, Khánh Hoà phải mở “chiến dịch” thật mạnh, tập trung dập dịch dứt điểm. Ảnh: Đình Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Phú Yên, Khánh Hoà phải mở “chiến dịch” thật mạnh, tập trung dập dịch dứt điểm. Ảnh: Đình Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Phú Yên, Khánh Hoà phải mở “chiến dịch” thật mạnh, tập trung dập dịch dứt điểm. Ảnh: Đình Nam
Lên top