Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đẩy nhanh tiến độ công trình Nhà Quốc hội Lào - quà tặng của Việt Nam

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy. Ảnh: VGP