Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh Nam Dương
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh Nam Dương
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh Nam Dương
Lên top