Đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trước khi bổ nhiệm chức vụ

Cán bộ, công chức, viên chức hướng dẫn người dân đến làm thủ tục (Ảnh: LĐ)
Cán bộ, công chức, viên chức hướng dẫn người dân đến làm thủ tục (Ảnh: LĐ)
Cán bộ, công chức, viên chức hướng dẫn người dân đến làm thủ tục (Ảnh: LĐ)
Lên top