Đầu vào ngành sư phạm thấp: Nên chuyển hết cao đẳng sư phạm thành trường nghề

Nhiều người lo lắng điểm chuẩn trường sư phạm quá thấp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo viên tương lai. (Ảnh minh họa: Hải Nguyễn)
Nhiều người lo lắng điểm chuẩn trường sư phạm quá thấp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo viên tương lai. (Ảnh minh họa: Hải Nguyễn)