Đầu tư xây dựng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, công suất đón 20 triệu khách/năm

ACV đầu tư xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất gần 11.000 tỉ đồng. Ảnh ACV
ACV đầu tư xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất gần 11.000 tỉ đồng. Ảnh ACV
ACV đầu tư xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất gần 11.000 tỉ đồng. Ảnh ACV
Lên top