Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II-A hơn 1.830 tỉ đồng

Lên top