Đầu tư thích đáng nhân lực, nguồn lực cho năm Chủ tịch ASEAN 2020

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì Phiên họp lần hai Ủy ban Quốc gia về chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020. Ảnh: TGVN.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì Phiên họp lần hai Ủy ban Quốc gia về chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020. Ảnh: TGVN.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì Phiên họp lần hai Ủy ban Quốc gia về chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020. Ảnh: TGVN.
Lên top