Đầu tư dự án kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tân Tập, quy mô gần 245 ha

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Nam Tân Tập (Long An).
Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Nam Tân Tập (Long An).
Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Nam Tân Tập (Long An).
Lên top