Đầu tư cho văn hóa là đầu tư lâu dài để hướng tới tương lai

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top