Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc công tác nhân sự bầu cử Quốc hội

Một trang web lợi dụng công tác chuẩn bị cuộc bầu cử để kích động, chống phá. Ảnh chụp màn hình
Một trang web lợi dụng công tác chuẩn bị cuộc bầu cử để kích động, chống phá. Ảnh chụp màn hình
Một trang web lợi dụng công tác chuẩn bị cuộc bầu cử để kích động, chống phá. Ảnh chụp màn hình
Lên top