Đấu tranh với các thế lực thù địch, luận điệu xuyên tạc phải tiến hành thường xuyên, liên tục

Đại biểu Trần Hoàng Ngân - Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. 
Nguồn: Quốc hội
Đại biểu Trần Hoàng Ngân - Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn: Quốc hội
Đại biểu Trần Hoàng Ngân - Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn: Quốc hội
Lên top