Đấu tranh với các quan điểm sai trái càng làm Đảng thêm bản lĩnh, vững vàng

PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh T.Vương
PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh T.Vương
PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh T.Vương
Lên top