Đấu tranh phê bình chưa thẳng thắn nên sai phạm kéo dài, dẫn đến phải kỷ luật

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM. Ảnh Nam Dương
Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM. Ảnh Nam Dương
Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM. Ảnh Nam Dương
Lên top