Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về bầu cử

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn phát biểu tại họp báo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn phát biểu tại họp báo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn phát biểu tại họp báo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lên top