Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là bảo vệ Đảng

Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Ảnh: Dangcongsan.vn
Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Ảnh: Dangcongsan.vn
Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Ảnh: Dangcongsan.vn
Lên top