Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi trong phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP.
Lên top