Đầu tháng 9 sẽ công bố kết luận thanh tra Thủ Thiêm

Người dân Thủ Thiêm mang theo giấy tờ đề nghị trình bày với Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khi ông có chuyến thăm cư dân Thủ Thiêm trong khu tái định cư và tạm cư, sáng 16.7. Ảnh: M.Q
Người dân Thủ Thiêm mang theo giấy tờ đề nghị trình bày với Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khi ông có chuyến thăm cư dân Thủ Thiêm trong khu tái định cư và tạm cư, sáng 16.7. Ảnh: M.Q
Người dân Thủ Thiêm mang theo giấy tờ đề nghị trình bày với Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khi ông có chuyến thăm cư dân Thủ Thiêm trong khu tái định cư và tạm cư, sáng 16.7. Ảnh: M.Q
Lên top