Đầu ra của nông sản không ổn định thì đời sống người dân rất bấp bênh

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ. Ảnh QH
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ. Ảnh QH
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ. Ảnh QH