Đau đớn cùng tận gia đình có 5 người chết và mất tích ở Mù Cang Chải

Chị Mùa Thị Sua khóc ngất lên ngất xuống khi nghe tin 2 con bị mất tích. Ảnh: Phạm Đông
Chị Mùa Thị Sua khóc ngất lên ngất xuống khi nghe tin 2 con bị mất tích. Ảnh: Phạm Đông
Chị Mùa Thị Sua khóc ngất lên ngất xuống khi nghe tin 2 con bị mất tích. Ảnh: Phạm Đông
Lên top