TP.Hồ Chí Minh:

Đau đầu chuyện quản lý và xử lý rác

  Xử lý rác thải chủ yếu ở TPHCM vẫn chỉ là chôn lấp tới 76%. Ảnh: C.H
Xử lý rác thải chủ yếu ở TPHCM vẫn chỉ là chôn lấp tới 76%. Ảnh: C.H