Dấu ấn Việt Nam trong nhiệm kỳ đầu tiên tại cơ quan quyền lực nhất LHQ

Ngày 18.2.2008, tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bàn về Kosovo, Đại sứ Lê Lương Minh – Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tuyên bố Việt Nam ủng hộ giải quyết vấn đề Kossovo theo Nghị quyết 1244 ngày 19.6.1999 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đã nhận được sự đồng ý của các bên liên quan. Ảnh: TTXVN.
Ngày 18.2.2008, tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bàn về Kosovo, Đại sứ Lê Lương Minh – Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tuyên bố Việt Nam ủng hộ giải quyết vấn đề Kossovo theo Nghị quyết 1244 ngày 19.6.1999 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đã nhận được sự đồng ý của các bên liên quan. Ảnh: TTXVN.
Ngày 18.2.2008, tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bàn về Kosovo, Đại sứ Lê Lương Minh – Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tuyên bố Việt Nam ủng hộ giải quyết vấn đề Kossovo theo Nghị quyết 1244 ngày 19.6.1999 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đã nhận được sự đồng ý của các bên liên quan. Ảnh: TTXVN.
Lên top