Dấu ấn đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những ngày mùa thu Tháng 8

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Võ Nguyên Giáp tại chiến khu Tân Trào trong Cách mạnh Tháng Tám 1945. (Ảnh tư liệu)
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Võ Nguyên Giáp tại chiến khu Tân Trào trong Cách mạnh Tháng Tám 1945. (Ảnh tư liệu)
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Võ Nguyên Giáp tại chiến khu Tân Trào trong Cách mạnh Tháng Tám 1945. (Ảnh tư liệu)
Lên top