Dấu ấn của Thứ trưởng trẻ nhất Việt Nam Nguyễn Huy Dũng trong lĩnh vực CNTT

Ông Nguyễn Huy Dũng (thứ 2 từ trái sang) được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ông Nguyễn Huy Dũng (thứ 2 từ trái sang) được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ông Nguyễn Huy Dũng (thứ 2 từ trái sang) được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Lên top