Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đặt tên đường nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch ở Khu đô thị Thủ Thiêm