Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đất nước cần giải pháp hiệu quả hơn là đứng ngoài chỉ trích