TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TIẾP XÚC CỬ TRI CÁC QUẬN BA ĐÌNH, HOÀN KIẾM (HÀ NỘI):

Đạt kết quả là nhờ có sự đồng thuận rất lớn của xã hội, nhân dân

Cử tri Trần Viết Hoàn bày tỏ niềm tin của cử tri và nhân dân về việc chống tham nhũng của Đảng tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 13.5. Ảnh: A.C
Cử tri Trần Viết Hoàn bày tỏ niềm tin của cử tri và nhân dân về việc chống tham nhũng của Đảng tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 13.5. Ảnh: A.C
Cử tri Trần Viết Hoàn bày tỏ niềm tin của cử tri và nhân dân về việc chống tham nhũng của Đảng tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 13.5. Ảnh: A.C
Lên top