Đất đai, ô nhiễm môi trường "nóng" ngay từ các báo cáo trình Quốc hội

Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam báo cáo trước Quốc hội, sáng 22.10. Ảnh: Q.H
Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam báo cáo trước Quốc hội, sáng 22.10. Ảnh: Q.H
Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam báo cáo trước Quốc hội, sáng 22.10. Ảnh: Q.H
Lên top