Nghệ An:

Đào được củ khoai vạc có hình thù kỳ lạ nặng 73kg