Đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Lên top