Đánh thức tiềm năng thành nguồn lực để xây dựng, bảo vệ đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: TTXVN.
Lên top