Đánh thức tiềm lực Hà Nội bằng khoa học và công nghệ

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí trong Bộ Chính trị tại buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 19.9. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí trong Bộ Chính trị tại buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 19.9. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí trong Bộ Chính trị tại buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 19.9. Ảnh: TTXVN
Lên top