"Đánh số mà không tìm được nhà thì đâu thể văn minh"

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh QH
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh QH
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh QH